Disse skadedyr hader os!

dode_dyr_915x410

Nr. 1: Rotter & Mus

Rotter
I Danmark angribes 400 ejendomme hver dag af rotter. En rotte skal kun have et hul eller en sprække på 15 mm for at komme ind. Rotten spiser, gnaver og undersøger alt med tænderne. De kan gnave igennem alle materialer der er blødere end marmor. Der er en alvorlig smittefare fra dens urin og ekskrementer, f.eks. weils syge og salmonella. Et rotte par kan under optimale betingelser blive til 1.000 på et år.

Mus
Musene trækker ind fra starten af september og forvolder stor skade ved at spise og gnave i levnedsmidler og ledninger. Den ødelægger dampspærre og isolation i vægge. Mus skal kun have et hul eller en sprække på 8 mm for at komme ind. Et muse par kan under optimale betingelser blive til 2.500 på et år.

Bekæmpelse
Det gælder om at standse ulykken. Det vil sige at finde ud af hvor de kommer ind. Få udbedret skaden og derefter fange dyret.

 

Nr. 2: Kakerlakker

Kakerlakker er altædende og via deres ekskrementer kan de forurene og beskadige fødevarer. Med tilstedeværelse af kakerlakker, øges risikoen for sygdomme som salmonella og maveinfektion.

Tyske kakerlakker
Den tyske kakerlak er 12-15 mm lang. Den er brun med to mørke striber på bryst skjoldet. Dens vinger er lige så lange eller lidt længere end kroppen. Æg kapsler bæres af hunnen indtil æggene skal til at klækkes. Den foretrækker høj luftfugtighed, som der er i køkkenet.

Orientalske kakerlakker
Den orientalske kakerlak er 25-30 mm lang. Den er mørkebrun til sort. Æg kapslen lægges efter få timer. Den lever indendørs, især i kældre

Brunstribet kakerlakker
Den brunstribede kakerlak er 10-15 mm lang. Den er gulbrun og har vinger. Æg kapslen klæber fast efter en dag og er meget spredte. Den lever indendørs med meget stor spredning. Den kræver varme.

Amerikanske kakerlakker
Den amerikanske kakerlak er 24-28 mm lang. Den er skinnende rødbrun. Hannens vinger er længere end kroppen. Hunnens vinger dækker kroppen. Æg kapsler bæres i flere dage før de lægges. Den lever indendørs i afløb og kældre.

 

Nr. 3: Biller

Selv om der er mange arter af insekter der angriber fødevarer, så er biller de mest almindelige.

Brødbillen
er 2-3 mm lang. Den har foroverbøjet brystskjold. Kroppen er dækket med fine hår. Den har fuger i dækvinger.

Hornet melbillen
er 3,5-4,5 mm lang. Hannerne har to forlængede mandibler på hovedet. Det ser ud som om den har horn. Hunnen ligner brødbillen meget, men den har glatte dækvinger.

Melbillen
er sort og er 12-16 mm lang. Den forveksles ofte med løbebiller, men den har kortere ben og antenner samt uanseelige øjne.

Rismelsbillen
er 3-4 mm lang. Øjnene sidder længere fra hinanden end hos den kastaniebrune rismelsbille. Antennerne bliver tykkere ud mod spidsen. De voksne ligner den hunlige hornede melbille, men har fuger på dækvingerne.

Den kastaniebrune rismelbille
er 3-4 mm lang. Øjnene sidder tæt sammen. De sidste 3 led på antennerne danner en kølle. De voksne ligner hornet melbille, men har fuger på dækvingerne.

Rissnudebillen
er 2-3 mm lang. Den har et rundt indhak i brystskjoldet. Den kan ikke flyve, da den har sammenvoksede dækvinger. Den har en lang snude.

 

Nr. 4: Myrer

Myrer er sociale insekter. Dronningen overvintrer i jorden. Den kan blive op til 10 år. De første æg kommer i slutningen af marts. Larverne fremkommer efter 3-4 uger. Det er specielt arbejderne der finder vej ind i vores hus til irritation for os. Har man først fået problemet med myrer, er det ofte et tilbagevendende problem.

 

Nr. 5: Møl

Møl er almindeligt forekommende i forbindelse med mel, gryn varer, nødder, mandler og visse former for tekstiler. Vi tager selv møl med hjem i et produkt. Møl æggene udklækkes til larver der spiser og forurener produktet, hvor de forpupper sig og bliver til voksne flyvende møl, der igen lægger æg osv.

To farvede frø møl
er 7-9 mm lange. Vingernes spændvidde er 15-20 mm. Den forreste 1/3 af vingerne er lysegrå, mens resten er rødbrun.

Mel møl
er 7-9 mm lange. Vingernes spændvidde er 15-20 mm. Den er sort med zig zag mønster hen over dens grå vinger.

Dadel møl
er 7-9 mm lange. Vingernes spændvidde er 15-20 mm. De har gråbrune bånd med lysere og mørkere farver.

Kakao møl
er 7-9 mm lange. Vingernes spændvidde er 10-16 mm. Den ligner meget dadel møl

 

Nr. 6: Hvepse og Bier

Hvepse
Hvepse er specielt en stor plage sidst på sommeren. De er aggressive og har et smertefuldt stik. Et hvepsebo kan indeholde flere tusinde hvepse.

Murbier
Murbien lægger sine æg i dårlige mørtelfuger, hvorfra laverne gnaver deres gange. Hvis angrebet er voldsomt kan dette anrette skade på vores bygninger.

Bekæmpelse
Man må finde boet og få det uskadeliggjort, hvilket naturligvis kan være nemmere sagt end gjort.